Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawkwardx awkwardx
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viaBalladyna Balladyna
3833 a39e
World is losing colours.
Reposted fromstormymind stormymind viaBalladyna Balladyna
0645 969c 500
Reposted fromdivi divi viaBalladyna Balladyna
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaBalladyna Balladyna
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zmienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaBalladyna Balladyna
7428 9a1d
Reposted from777727772 777727772 viaBalladyna Balladyna
0413 b88b
Reposted fromimradioactive imradioactive viaBalladyna Balladyna
0563 b153
Reposted fromlaskowska laskowska viawerczi werczi
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viaBalladyna Balladyna
2786 0730
Reposted from777727772 777727772 viaBalladyna Balladyna
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaflyingheart flyingheart
0068 c097
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaawkwardx awkwardx
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl