Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadunkellicht dunkellicht
0993 22d4 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadotkliwie dotkliwie
7872 1768 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage vialittlemouse littlemouse
1492 7983
Reposted frompeper peper vialittlemouse littlemouse
7350 e2e0 500
Reposted fromtfu tfu viaboli boli
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaboli boli
9392 c798 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaboli boli
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
1029 36d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaboli boli

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaboli boli
1096 f632 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialovvie lovvie
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
— Veronica, "Riverdale"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vialovvie lovvie
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl