Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
5794 5386 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viastopme stopme
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove viastopme stopme
8813 24f6 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastopme stopme
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromheroes heroes viachrzrzrz chrzrzrz
6111 9994
Reposted fromdusielecc dusielecc viaawkwardx awkwardx
3021 c181 500

M. Hłasko

7504 b26e 500
1949 3093 500
Reposted fromverronique verronique viazapominanie zapominanie

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viazapominanie zapominanie
7640 b3c2 500
Reposted from777727772 777727772 viazapominanie zapominanie
6734 35f8
Reposted frommayhos mayhos viazapominanie zapominanie
2119 7267 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viazapominanie zapominanie
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl