Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viakoloryzacja koloryzacja
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viakoloryzacja koloryzacja
5735 5726
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
0664 6c36 500
Reposted frominto-black into-black viakoloryzacja koloryzacja
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viazapominanie zapominanie
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapominanie zapominanie
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viazapominanie zapominanie
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viazapominanie zapominanie
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi viahrafn hrafn
3115 2822 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn

March 14 2020

WSZYSTKO SIĘ WALI, PRÓCZ TEJ ŚCIANY PRZEDE MNĄ
Reposted fromworldnotforus worldnotforus
1904 7933 500
7092 520c
Reposted frometerycznie eterycznie viaworldnotforus worldnotforus
0906 b60f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...